Menu

De Didamse St. Martinusmolen

Derk Kempers heeft opdracht gegeven om in 1855 aan de huidige Wilhelminastraat de molen te bouwen. Wist je dat de verhoging van de molen later is aangebracht? De molen is op de grond gebouwd, maar men kon niet bij de wieken komen. Rond de molen is er aarde gelegd om bij de wieken te kunnen komen.

De molen behoort tot de groep ‘beltmolens’. De wieken vangen voldoende wind om effectief te draaien door de hoge bouw. Het effectief draaien van de wieken draagt bij aan de productie.

Zowel in het jaar 1963 als 1980 is de molen gerestaureerd. In het jaar van de molen (2007) is de molen uitvoerig gerestaureerd.

De St. Martinusmolen was als eerst in handen van molenaar Hendrik Meijer. Hij heeft de molen beheerd tot 1872. In de jaren die daarop volgde is de molen in bezit geweest van verschillende eigenaren. De familie Strijbosch heeft de molen ruim 70 jaar in gebruik en bezit gehad.

Het gebruik als graanmalerij en graan-en meelhandel gaf onvoldoende inkomsten. Willem Strijbosch is al vrij snel gestart met de verkoop van brandstof (met name steenkool), vanaf 1953 uitgebreid met oliehandel. Sinds 1997 staat de molen stil door zakelijke en persoonlijke tegenslagen.

Vrienden van de molen

De toenmalige gemeente Didam wou vanwege de hoge aankoop-en restauratiekosten geen eigenaar van de molen worden. Enkele personen van de B&W van Didam zijn medio 2001 gevraagd om zich in te zetten om de molen als industrieel erfgoed voor Didam te behouden. De Stichting St. Martinusmolen is als ‘Vrienden van de molen’ opgericht en zijn er initiatieven genomen om tot restauratie van de molen te komen.

Op verzoek van de gemeente is Laris Wonen & Diensten in 2004 eigenaar van de molen geworden. Door de overname is de restauratie versneld en kan de molen behouden worden.

Laris Wonen & Diensten bleef na de afronding van de restauratie eigenaar van de molen. Voor gebruik werd de molen beschikbaar gesteld aan de Didamse gemeenschap.

Het beheer van de molen is in handen van Stichting St. Martinusmolen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de exploitatie ervan. De jaarlijkse exploitatiekosten probeert men bij elkaar te krijgen door werving van Vrienden van de molen en sponsoring. Het geld krijgt een zinvolle bestemming en wordt nuttig gebruikt.

Restauratie in 2007

Door Laris Wonen & Diensten zijn in 2007 voortvarend initiatieven genomen om met opstelling van een restauratieplan, bestek en aanbesteding de restauratie van de molen te realiseren. De totale kosten bedroegen circa € 300.000,-.

De gerestaureerde St. Martinusmolen is in november 2007 feestelijk in gebruik genomen. De molen is, met draaiende wieken weer een vertrouwd beeld in Didam en beschikbaar voor bezoekers en activiteiten.