Montferland

Ontdek de prachtige natuur van de omgeving Montferland. Of u nu wilt wandelen of ontspannen, jong of oud bent, Montferland heeft voor iedereen iets te bieden!

Heb je een leuke UIT TIP voor de redactie? Mail naar redactie@montferlandmarketing.nl

Tip

De St. Martinuskerk

De St. Martinuskerk

De katholieke gemeenschap van Didam had bijna de gehele zeventiende eeuw geen eigen kerk. Aan het einde van de zestiende eeuw had de gereformeerde gemeente in Didam de enige dorpskerk in handen. Openbaar mocht alleen de gereformeerde religie worden uitgeoefend.

Aan de Weemstraat werd in 1698 op een perceel grond van Johanna Catharina van Plees een schuur gebouwd waarin de katholieke kerkdienst kon plaatsvinden. De kerk moest op last van het Hof van Gelderland worden afgebroken.

Schuilkerk aan de Kerkstraat

De Balthasar van Erp kocht in 1716 een boerderij aan de Kerkstraat. In het kerkgebouw konden de katholieken dienst doen. Het huis werd ingericht als schuilkerk en pastorie. Er werd in het jaar 1828 achter de schuilkerk een kerkhof aangelegd. De Aartspriester J. Gerritsen heeft op 5 oktober 1828 het kerkhof ingezegend.

De waterstaatskerk St. Martinus wordt gebouwd

De overheid stelde in het begin van de negentiende eeuw subsidies beschikbaar om bouwvallige kerken te vervangen door nieuwe gebouwen. Het ministerie van Waterstaat coördineerde de uitvoering. De schuilkerk van de katholieken diende vervangen te worden. Er werd met de bouw gestart in 1835. Aartspriester Terwindt heeft de kerk ingewijd. De heilige Martinus nam de kerk onder zijn hoede.

Restauratie of noodzakelijke reparatie

De Martinuskerk was rond 1950 in dermate slechte staat dat restauratie noodzakelijk was. Tevens kampte de kerk met de capaciteit door de groei van de Martinusparochie. De kerk werd zodanig opgeknapt dat de kerk nog een aantal jaren dienst kon doen.

Bouw van de nieuwe Martinuskerk

De katholieke parochie bleef groeien waardoor duidelijk werd dat er een tweede kerk nodig was. In de kerk moesten 500 kerkgangers kunnen plaatsnemen. Tevens moest er ruimte worden geboden voor bijeenkomsten van werkgroepen en andere parochiële activiteiten. Het nieuwe kerkgebouw werd ontworpen door architect J. Dresmé uit Zeist in 1975 en was in de herfst van 1977 gereed. In 1977 werd de waterstaatskerk gesloopt.

Nieuwe Martinuskerk wordt gesloopt

De kerk uit 1975 heeft niet lang dienst gedaan. In 2005 werd namelijk besloten om de parochies van St. Martinus en Maria beide gebruik te laten maken van de Mariakerk. In de St. Martinuskerk vond op 3 juli 2005 de laatste kerkdienst plaats. Naar de Mariakerk werd in een processie gelopen. In de Mariakerk vond een intreddienst plaats. Op de plek van de gesloopte St. Martinuskerk is een gezondheidscentrum gebouwd.

Toeristisch Informatie Punt